Aktualności archiwalne.

NEWS 16 luty 2010r.
Robocze zebranie Zarządu Stowarzyszenia.
Podczas zebrania Zarządu Prezes Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z dotychczasowej działalności i realizacji przyjętych zadań. Przedstawione zostało pismo z Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze, dotyczące wpisu do KRS Stowarzyszenia. Omówione zostało Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzówie Wlkp. ....
więcej »

Autor: Kazimierz Czułup

Data Newsa:16.02.2010r. do góry  |


NEWS 10 luty 2010r.
Robocze spotkanie w Starostwie Powiatowym. Podczas spotkania omówiona została kwestia drogi łączącej wsie Nietoperek - Kęszyca - Kęszyca Leśna. Przedstawione zostały sprawy związane z fatalnym stanem drogi oraz wynikającymi z tego zagrożeniami. Podkreślono fakt, że od czasu opuszczenia Kęszycy Leśnej przez wojska Armii Radzieckiej do chwili obecnej nie podjęto się prac remontowych drogi i nie dostosowano jej do obsługi ruchu pojazdów wielkogabarytowych (TIR) .... więcej »

Autor: Kazimierz Czułup

Data Newsa:10.02.2010r. do góry  |

 -  Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej  -