O nas

1. Nasze Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, której misją jest działanie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Kęszycy Leśnej i okolicznych miejscowości, a przede wszystkim Kęszycy i Nietoperka.  Mieszkańców wymienionych miejscowości od dawna łączą wspólne problemy.
   Formalnie istniejemy od 13 stycznia roku 2010 roku, w tym dniu Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze.

   Dnia 26  listopada 2009 roku, z inicjatywy 18 osób odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia na którym została  także  podjęta decyzja o przyjęciu nazwy Stowarzyszenia. Obowiązująca nazwa brzmi: Stowarzyszenie Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom.
Siłą Stowarzyszenia są nasi członkowie i sympatycy. To właśnie Oni zrealizowali szereg przedsięwzięć, które umożliwiły  powstanie Stowarzyszenia. 
Fundusze na realizację statutowych działań pochodzą  ze składek członkowskich.

 

Główne cele
  Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Poprawa, jakości życia mieszkańców Kęszycy Leśnej i okolic, poprzez,
  między innymi prowadzenie i organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów.
 2. Propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców
  Kęszycy Leśnej.
 3. Działanie na rzecz poprawy turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych walorów Kęszycy Leśnej i okolic.

 4. Działanie na rzecz poprawy środowiska naturalnego Kęszycy Leśnej.
 5. Propagowanie historii miejscowości i budowa jej tradycji.
do góry

  Sposób działania
    Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Poprawa, jakości życia mieszkańców Kęszycy Leśnej i okolic.
  2. Propagowanie postaw obywatelskich wśród mieszkańców
   Kęszycy Leśnej.

  3. Działanie na rzecz poprawy turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych walorów Kęszycy Leśnej i okolic.
  4. Działanie na rzecz poprawy środowiska naturalnego Kęszycy Leśnej.

  5. Propagowanie historii miejscowości i budowa jej tradycji.
    
  do góry

   

Geneza powstania Stowarzyszenia                        

    Stowarzyszenie "Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom" utworzone zostało dla realizacji wielu statutowych celów, dla których wspólną płaszczyzną jest powstrzymanie dalszej degradacji naszego osiedla, sąsiednich wsi oraz środowiska naturalnego w którym żyjemy.
      Wspomniana degradacja zaczęła się tuż po przejęciu przez władze gminy obiektów i infrastruktury byłej bazy wojskowej.  Kradzieże i dewastacja zmieniły dobrze zachowane budynki w zbiorowisko mniej lub bardziej zrujnowanych pomieszczeń.
  Władza gminna, nie radząc sobie z tym dobrodziejstwem, bez sensownego planu zagospodarowania osiedla, na szeroką skalę realizowała wyprzedaż budynków. Okradzione i zdewastowane obiekty zostały sprzedane za niskie ceny.
  W umowach sprzedaży nie wymuszono klauzul o terminie zakończenia remontów i adaptacji poszczególnych budynków. Do dziś, po kilkunastu latach od tamtej akcji, niektóre budynki nadal straszą swym wyglądem - to pustostany z wybitymi szybami, prowizorycznie zabezpieczone, szpecące swym wyglądem.                        do góry
      Kolejną decyzją władz gminnych, degradującą Kęszycą Leśną, była eksmisja "trudnych" lokatorów z Międzyrzecza do kilku budynków, które gmina pozostawiła do swojej dyspozycji. Zamieszkało w nich wiele eksmitowanych osób, które nie radzą sobie życiowo, bezrobotnych, bezradnych, negatywnie nastawionych do otoczenia. Nie udaje się ich zaasymilować, wpoić im szacunek do cudzego mienia, zachęcić do współpracy dla środowiska. Ich frustrację pogłębia fakt pozostawania przez wiele lat bez pracy, której poszukiwanie z Kęszycy Leśnej jest szczególnie utrudnione ze względu na dojazdy.
       Następny krok, degradujący Kęszycę Leśną wykonały władze gminy, wydając w latach 2003 - 2004 decyzje umożliwiające przeniesienie fabryki papy "AWA" ze strefy przemysłowej Międzyrzecza do Kęszycy Leśnej!
  Usytuowanie fabryki papy wśród pachnących lasów sosnowych, w pobliżu Rezerwatu Nietoperzy, w otulinie Parku Krajobrazowego, świadczy o zupełnym lekceważeniu interesu gminy. Nie przybyło w wyniku tej decyzji miejsc pracy w gminie, a z Kęszycy Leśnej znalazło zatrudnienie zaledwie kilku bezrobotnych.
       Za kolejną decyzję, zezwalającą w 2007 roku na rozbudowę fabryki, w istniejącym już obszarze chronionym NATURA 2000, należy się ówczesnym władzom pomnik. Podkreślenia wymaga fakt, że ta decyzja podjęta została wbrew woli mieszkańców Kęszycy Leśnej!
                                          do góry
        Założenie Stowarzyszenia miało na celu stworzenie frontu ludzi, którzy będą silną opozycją przeciw nieprzemyślanym, degradującym nasze środowisko poczynaniom miejscowej władzy.  Ale wśród naszych celów są również działania na rzecz środowiska. Dwa z nich są obecnie priorytetowe:
   - modernizacja drogi z Nietoperka do Kęszycy Leśnej;
  oraz
  - przywrócenie funkcji rekreacyjnych Jeziora Kęszyckiego z plażą w Kęszycy Leśnej.

      Wspomnianą drogą powiatową muszą dojeżdżać mieszkańcy wymienionych miejscowości do pracy, szkół, urzędów itd. Droga nie posiada pobocza, jest wąska i kręta, a na odcinku wąwozu we wsi Kęszyca posiada duże nachylenie i jest tam tak wąska, że uniemożliwia to bezpieczne mijanie się pojazdów typu TIR lub autobus i TIR.  W wąwozie, w trakcie wymijania sie tak duże pojazdy rozjeżdżają skarpę wąwozu, dewastując znacznie w tym miejscu drogę i stwarzając ogromne zagrożenie dla pieszych.    
  - więcej  na  ten temat ....
  więcej »
  - wypadek w Kęszycy ..... więcej »
  Od 2004 roku, gdy TIR-y rozpoczęły tą drogą regularną obsługę fabryki papy znacznie pogorszył sie stopień bezpieczeństwa jej użytkowników - pojazdów samochodowych, ale również rowerzystów i pieszych. Od 2004 roku modernizacja tej drogi nie znalazła się nawet w planie Starostwa Powiatowego!  Chyba, że jako modernizację zaliczymy coroczne łatanie dziur .... więcej »

    
  Stowarzyszenie zostało założone przez grono osób zamieszkałych głównie, ale nie tylko, w Kęszycy Leśnej.
  Dostrzegamy szereg problemów swoich i sąsiadów.
  Zapraszamy więc do współpracy mieszkańców sąsiednich wsi, głównie Kęszycy i Nietoperka, których problemy są podobne do naszych.
       Wspólnie możemy podwyższyć jakość życia w naszych miejscowościach. Stowarzyszenie "Kęszyca Leśna Sobie i Sąsiadom" ma osobowość prawną, może w zakresie statutowych celów reprezentować okoliczne  miejscowości, ich mieszkańców i ich problemy.
        Mamy szansę, aby pozyskując sojuszników i sympatyków, stworzyć siłę z którą władza samorządowa będzie się liczyć.

 

  do góry