Aktualności archiwalne - marzec

NEWS 31 marca 2011r.

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia.
   W dniu 31 marca br. odbyło się, drugie w br. zebranie Zarządu Stowarzyszenia, poświęcone ukonstytuowaniu się Zarządu w nowym składzie osobowym - protokół nr 2/2011. Nowym wiceprezesem został Władysław Brzeszcz, nowym skarbnikiem Beata Błaszczak. W najbliższym okresie Zarząd wystąpi do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o aktualizację składu Zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Autor: Jerzy Kardela

Data Newsa:31.03.2011r. |   do góry |

NEWS 26 marca 2011r.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
   W dniu 26 marca br. odbyło się, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie miało charakter sprawozdawczy za rok 2010, zgodnie z proponowanym w zawiadomieniu porządkiem obrad na którym nastąpiła zmiana w składzie Zarządu. .... więcej »

Autor: Jerzy Kardela

Data Newsa:26.03.2011r. |   do góry |

 -  Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej  -