DOKUMENTY    STOWARZYSZENIA

Statut Stowarzyszenia

Data umieszczenia w serwisie: 20.02.2010 r.

Pliki do pobrania: Word [89KB] | PDF [128KB] | Otwórz dokument na stronie

DOKUMENTY INNE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA -  PROJEKT
W sprawie ustanowienia Planu ochrony dla specjalnego obszaru siedlisk PLH 080003 "NIETOPEREK"
  Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)2 zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH 080003 „Nietoperek”, zwanego dalej „obszarem Natura 2000”. Okres obowiązywania planu obejmuje lata 2010-2029.
W uzasadnionych przypadkach spowodowanych koniecznością zwiększenia skuteczności ochrony gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk będących przedmiotami ochrony dopuszczalna jest wcześniejsza zmiana zapisów zawartych w planie. ....... / fragment /  -  czytaj więcej >>>

Data umieszczenia w serwisie: 12.03.2010 r.

Pliki do pobrania:  | PDF [6,02 MB] |

 

OPRACOWANIE
Opracowanie dr.inż. Andrzeja Węgla - nt. Ocena oddziaływania projektowanej inwestycji "rozbudowa Zakładu Produkcji Papy w Kęszycy Leśnej" na przedmiot ochrony Obszaru NATURA 2000 PLH 080003 "Nietoperek"    -  czytaj więcej >>>

Data umieszczenia w serwisie: 10.03.2010 r.

Pliki do pobrania:  | PDF [376,94 KB] |

 

Data aktualizacji: 06. 07. 2011 by Admin