NEWS - 10.02.2010

Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu.

Stowarzyszenie   Spotkanie miało charakter informacyjny i poświęcone było, między innymi rozpatrzeniu kwestii drogi na odcinku Nietoperek - Kęszyca - Kęszyca Leśna.
    Spotkanie odbyło się w Wydziale Komunikacji i Dróg. W rozmowie uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Rolnictwa i ochrony Środowiska.
  Na początku spotkania Pani Joanna Adamowicz przekazała Prezesowi Stowarzyszenia pismo Starosty w którym stwierdza się, że Stowarzyszenie uznane zostało jako strona w toczącym się postępowaniu w sprawie niekorzystnego oddziaływania na miejscowość pobliskiego zakładu chemicznego. W kontekście oddziaływania zakładu na Kęszycę Leśną prowadzona była dalsza rozmowa. Dyskutowano na temat treści zawartych w opracowaniu dr.inż. Andrzeja Węgiel - nt. Ocena oddziaływania projektowanej inwestycji "rozbudowa Zakładu Produkcji Papy w Kęszycy Leśnej" na przedmiot ochrony Obszaru NATURA 2000 PLH 080003 "Nietoperek"  Wytknięty został brak konsekwencji w opracowaniu, w zakresie oceny zagrożeń i zaleceń dotyczących ochrony środowiska. ( zobacz opracowanie ....
więcej » )
     W dalszej części spotkania poruszony został problem drogi łączącej Nietoperek i Kęszycę Leśną. Przedstawiony został problem wzrostu zagrożenia  na drodze w świetle wcześniejszej decyzji władz dopuszczającej do lokalizacji zakładu w Kęszycy Leśnej, a obecnie jego dalszej rozbudowy. Przedstawiciele Stowarzyszenia wytknęli w tym miejscu brak konsekwencji ze strony władz powiatu. Podkreślono, że w sytuacji kiedy została podjęta decyzja budowy zakładu, to powinny w ślad za tym zostać podjęte inwestycje, które dostosują wspomnianą drogę do ogólnie przyjętych standardów. Chodzi przede wszystkim wyeliminowanie istniejących zagrożeń powodowanych przez pojazdy zaopatrujące zakład. Przypomniano, że oprócz zakładu z tej drogi korzystają również mieszkańcy trzech miejscowości. Więcej na ten temat ....
więcej »
   Niestety w tej kwestii trudno mówić o zrozumieniu problemu ze strony przedstawicieli władz powiatu. Pan Czesław Toczyński stwierdził, - powiat realizuje tego typu inwestycje drogowe według opracowanych planów  i w związku z tym nie może podjąć żadnych w tym zakresie działań. Warto w tym miejscu przypomnieć, że ze strony właściciela drogi, którym obecnie jest powiat, nie podjęto żadnych w tym zakresie działań od czasu wyjścia wojsk Armii Radzieckiej z Kęszycy Leśnej. Tak więc o jakim planowaniu tu się mówi?
   Zaprezentowana demagogia urzędnicza w żaden sposób nie satysfakcjonuje Zarządu Stowarzyszenia. W kwestii tej będą podejmowane dalsze starania.

Foto-Galeria

Stowarzyszenie Stowarzyszenie Stowarzyszenie Stowarzyszenie

Autor: Kazimierz Czułup  |  Data Newsa:10.02.2010r. |      do góry    |