NEWS - 24.03.2024

Walne Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2024.

Stowarzyszenie Kęszyca Leśna   W dniu 24 marca 2024r odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze członków naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z uprzednio ogłoszonym i zatwierdzonym przez zebranych porządkiem obrad wybrano przewodniczącego zebrania – Jerzego Kardelę oraz protokolanta obrad – Annę Chicun. Sprawozdanie z działalności Zarządu złożył prezes Jerzy Kardela, a protokół z kontroli Zarządu, w tym kontroli finansowej przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Kopczyński. Po dyskusji nad sprawozdaniami zebrani jednogłośnie uchwalili absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ponadto Walne zebranie uchwaliło przeznaczenie dochodu z roku 2023 na cele statutowe w roku 2024. W dyskusji, która miała miejsce poruszono szereg tematów nurtujących mieszkańców jak brak przebieralni na plażach, bezpieczeństwo i stan drogi dojazdowej do naszej wioski, budowa stacji przekaźnikowej BTS, konieczność modernizacji kolektora ścieków z Wysokiej. Zebrani ustalili, że po wyborach samorządowych Zarząd wystąpi do nowo wybranych władz gminy i powiatu o nadanie priorytetu problemom modernizacji dróg dojazdowych do Kęszycy Leśnej i modernizacji kolektora ścieków z Wysokiej. Na zebraniu obecny był sołtys Andrzej Paszkowski, z którym przedyskutowano możliwości Sołectwa w rozwiązaniu problemów związanych z plażami np. budowa kolejnej wiatki na małej plaży, problemy z pomostami, zarośniętymi kąpieliskami itp. Zebrani ustalili również termin akcji sprzątania Kęszycy Leśnej i okolicy na 18 maja br. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 42 członków. Po wyczerpaniu tematów dyskusji przewodniczący zamknął zebranie.

Tekst: Krzysztof Adamczak - Admin  |  Data Newsa:24.03.2024r. | do góry

Foto-Galeria

Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna

Foto: Krzysztof Adamczak - Admin  |  Data Newsa:24.03.2024r. | do góry |