NEWS - 24.03.2023

Walne Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie   W dniu 24 marca 2023r odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z uprzednio ogłoszonym i zatwierdzonym przez zebranych porządkiem obrad wybrano przewodniczącego zebrania - Jerzego Kardelę oraz protokolanta obrad – Annę Chicun. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022 złożył wiceprezes Marek Judek, a protokół z kontroli finansowej przedstawił członek Komisji Rewizyjnej Henryk Kopczyński. Po dyskusji nad sprawozdaniami zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W związku z rezygnacją Anetty Machety z funkcji prezesa jak i członkostwa w Stowarzyszeniu, Ireneusza Wiśnika z funkcji II wiceprezesa, Ryszarda Machety z funkcji członka Komisji Rewizyjnej jak i członkostwa w Stowarzyszeniu oraz Jerzego Kardeli z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku jawnego trybu głosowania, przyjętego przez zebranych, Prezesem Zarządu wybrany został Jerzy Kardela, II wiceprezesem został Krzysztof Adamczak. W skład Komisji Rewizyjnej wybrano Renatę Hryhorowicz i Andrzeja Błaszczaka a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Henryk Kopczyński. Ponadto Walne zebranie uchwaliło przeznaczenie dochodu z roku 2022 na cele statutowe w roku 2023. W dyskusji, która miała miejsce po wyborach poruszono szereg tematów nurtujących mieszkańców jak brak przebieralni na plażach, bezpieczeństwo i stan drogi dojazdowej do naszej wioski. Padło sporo pomysłów, które warte będą przemyślenia i podjęcia działań w kierunku ich realizacji jak np. paczkomat w Kęszycy Leśnej. Na zebraniu obecny był sołtys Andrzej Paszkowski, z którym przedyskutowano możliwości Sołectwa w rozwiązaniu problemów związanych z plażami np. konieczność usunięcia zardzewiałej ślizgawki z małej plaży itp. Zebrani ustalili również wstępnie termin akcji sprzątania Kęszycy Leśnej i okolicy na 27 maja br. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 39 członków. W trakcie zebrania Panie z banku Credit Agricole przeprowadziły szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa w sieci Internet w czasie korzystania z usług bankowych. Największych zagrożeń cyberbezpieczeństwa jak: złośliwe oprogramowanie, ransomware, phishing czy cryptojacking. Po wyczerpaniu tematów dyskusji przewodniczący zamknął zebranie.

Foto-Galeria

Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna
Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna Kęszyca Leśna

Autor: Krzysztof Adamczak - Admin  |  Data Newsa:24.03.2023r. | do góry |