Aktualności

NEWS 29 lutego 2020r.

Stowarzyszenie Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok.
W sobotę 29 lutego br. jak co roku w pierwszym kwartale roku zebraliśmy się aby podsumować działania Stowarzyszenia za miniony rok oraz nakreśliliśmy plan działania na najbliższy czas ... czytaj więcej »

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:29.02.2020r. |   do góry |

NEWS 8 lutego 2020r.

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia.
8 lutego br. obradował Zarząd Stowarzyszenia. Omówiono sprawy związane ze sprawozdaniem rocznym Stowarzyszenia i stanem finansów. Uzgodniono termin Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na 29 lutego 2020r. o godz. 15:00 w sali remizy miejscowej OSP. Dyskutowano o konieczności podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości otaczającego nas środowiska (bezpieczeństwo na drogach wioski i nie tylko, uciążliwe smrody z różnych źródeł, zaśmiecone otaczające nas lasy, zmiana lokalizacji czujnika jakości powietrza). Zarząd podjął uchwałę nr 2/2020 przyjmując w szeregi Stowarzyszenia dwoje nowych członków. Obecnie stowarzyszenie liczy 43 członków. Zapraszamy członków na zebranie.

Autor: Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:08.02.2020r. |   do góry |

NEWS 12 stycznia 2020r.

Stowarzyszenie 28 Finał WOŚP w Kęszycy Leśnej.
Jak co roku w styczniową niedzielę wspólnie "zagraliśmy" w ósmym już kęszyckim finale WOŚP. W tym roku pogoda była dla nas łaskawa a hojność darczyńców spowodowała pobicie kolejnego rekordu zebranej kwoty. ... czytaj więcej »

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:12.01.2020r. |   do góry |

NEWS 4 stycznia 2020r.

Stowarzyszenie Robocze zebranie Zarządu.
Dnia 4 stycznia br. Zarząd Stowarzyszenia zebrał się w sprawie przygotowania i organizacji 28 Finału WOŚP, który ma się odbyć w Kęszycy Leśnej 12 stycznia br. na terenie przyległym do „Orlika”. Zatwierdzono program imprezy. W zebraniu udział wziął jeden z przedstawicieli współorganizatorów, prezes OSP Kęszyca Leśna – Jarosław Ataman. Przy okazji zweryfikowano bieżący stan finansów Stowarzyszenia, omówiono sprawy do załatwienia, m.in.: złożenie do odpowiednich organów petycji w sprawie uciążliwego smrodu w dolnej części wioski i problem transportu przez wieś pojazdami asenizacyjnymi oraz temat („rzeka”) stanu technicznego i bezpieczeństwa drogi a w szczególności odcinka w „wąwozie” z Kęszycy Leśnej przez Kęszycę do Nietoperka. Na zebraniu Zarząd podjął uchwałę nr 1/2020 przyjmując do Stowarzyszenia 5 nowych członków. Obecnie Stowarzyszenie liczy 41 członków.

Autor: Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:04.01.2020r. |   do góry |

 -  Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej  -