Aktualności

NEWS 18 września 2021r.

Stowarzyszenie "Dzień Grzyba" 2021.
W sobotę 18 września br. po rocznej przerwie spowodowanej pandemią covid-19, zorganizowaliśmy cykliczną imprezę integracyjną dla członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, zwaną "Dniem Grzyba". Jak zwykle atrakcji nie zabrakło. ... czytaj więcej »

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:18.09.2021r. |   do góry |

NEWS 5 czerwca 2021r.

Stowarzyszenie Sprzątanie naszej okolicy.
W słoneczną, ciepłą sobotę 5 czerwca br. dzięki zniesionym częściowo obostrzeniom covidowym, zebraliśmy się, aby przed sezonem letnim posprzątać trochę naszą okolicę i miejsca odpoczynku ... czytaj więcej »

Autor: Jerzy Kardela & Beata Błaszczak & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:05.06.2021r. |   do góry |

NEWS 20 marca 2021r.

Zebranie sprawozdawcze za 2020 rok.
Już w roku 2020 koronawirus znacznie ograniczył działalność naszego Stowarzyszenia – tylko organizacja aukcji 28 finału WOŚP miała swój właściwy wymiar. W bieżącym roku, ze względu na rosnące zaostrzenia higieniczne zrezygnowaliśmy z organizacji WOŚP, jest bardzo prawdopodobne, że zmuszeni będziemy odstąpić od organizacji innych tradycyjnych form działań na rzecz naszej społeczności. Licząc się ze wzrostem zaostrzeń przepisów antycovidowych Zarząd postanowił przyspieszyć termin zebrania sprawozdawczego za rok 2020, ogłaszając dnia 1 marca 2021r. stosowne zawiadomienie. Zgodnie z wymogami sanitarnymi, przed rozpoczęciem Walnego Zebrania wywietrzona została sala OSP, zdezynfekowano salę, stoliki i krzesła. Na zebranie przybyło 9 członków Stowarzyszenia (wszyscy w maseczkach), co pozwoliło zachować dystans większy niż 2mb między uczestnikami. Realizując zgodny z zawiadomieniem i przyjęty przez obecnych program zebrania Prezes Jerzy Kardela przedstawił sprawozdanie z działań Zarządu w 2020 roku a Henryk Kopczyński złożył w imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z kontroli dokumentów oraz przedstawił treść Sprawozdania Finansowego i bilansu – dokumentów sporządzonych przez Biuro Rachunkowe „Ekonom” z Międzyrzecza. Zebrani przyjęli oba sprawozdania a następnie podjęli jednogłośnie uchwały udzielające absolutorium za rok 2020 Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
W dyskusji, jaka miała miejsce po głosowaniach poruszono trzy tematy:
1. jeżeli obostrzenia higieniczne pozwolą, należy zorganizować, przed okresem letnim, akcję sprzątania Kęszycy Leśnej i jej otoczenia
2. środki finansowe, jakie wpłynęły do ZLOP na konto naszego Stowarzyszenia należy wykorzystać do końca miesiąca listopada br.; środki te pochodzą z 1% PDOF naszych darczyńców, za co w tym miejscu składamy im wszystkim serdeczne podziękowania. Zapewniamy, że zostaną celowo wykorzystane dla potrzeb kęszyckiej społeczności.
3. należy rozważyć i podjąć ewentualne niezbędne działania dla zwiększenia bezpieczeństwa miejscowej młodzieży, która za miejsce swoich zabaw wybrała otoczenie obiektu piaskowników należących do kanalizacji burzowej (przy budynku nr 32); w opinii niektórych dorosłych wysokość ogrodzenia tej betonowej budowli jest za niska a upadek na głęboko usytuowane dno zbiornika może być groźny w skutkach.
Wszystkim naszym członkom i sympatykom życzymy dużo zdrowia.

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:20.03.2021r. |   do góry |

NEWS 26 lutego 2021r.

Robocze zebranie Zarządu.
26 lutego br. w reżimie sanitarnym obradował Zarząd Stowarzyszenia. Omówiono sprawy związane ze sprawozdaniem rocznym Zarządu Stowarzyszenia, stanem finansów oraz sposobie bezpiecznego przeprowadzenia zebrania w czasie pandemii. Uzgodniono termin Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na 20 marca 2021r. o godz. 11:00 w sali remizy miejscowej OSP zgodnie z bieżącymi zasadami bezpieczeństwa związane z Covid-19. Obecnie stowarzyszenie liczy 44 członków.

Autor: Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:26.02.2021r. |   do góry |

NEWS 14 listopada 2020r.

Koleżanki i koledzy, członkowie naszego Stowarzyszenia i nasi sympatycy.
Wszechobecny, groźny dla życia i bardzo aktywny koronawirus Covid-19, zdezorganizował codzienne życie wielu grup społecznych, wyhamował aktywność w wielu dziedzinach życia. Prawne nakazy i zakazy, ale przede wszystkim troska o życie i zdrowie otaczających nas osób wyeliminowały przyjęte przez nas i stosowane metody wspólnych działań na rzecz naszej kęszyckiej społeczności. Odstąpiliśmy od wspólnej organizacji Dnia Dziecka, najbliższej aukcji na rzecz WOŚP 2021, zrezygnowaliśmy z tradycyjnych, środowiskowych imprez jak Dzień Grzyba czy spotkanie grudniowe członków i sympatyków Stowarzyszenia. Nie oznacza to jednak, że zupełnie zaprzestaliśmy działań. Jednym z wymiernych sukcesów jest zmiana wyglądu ścieżki pieszo-rowerowej „Nad Strugą”. Na nasz wniosek, MPWiK wymieniło włazy na studzienkach kanalizacyjnych przy ścieżce. Teraz włazy są szczelne, estetyczne i bezpieczniejsze, co uatrakcyjnia spacery ścieżką. Zachęcamy, teraz pachnie tam tylko lasem. Na ostatnim posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia, w dniu 14 listopada postanowiliśmy, że do czasu, gdy wirus Covid-19 nadal będzie tak groźny, nie będziemy aktywizować do grupowej współpracy. Wszystkim członkom Stowarzyszenia i sympatykom oraz ich bliskim życzymy zdrowia, odporności i wytrwałości w oczekiwaniu na lepsze dla zdrowia czasy, w których wspólnie i bezpiecznie wznowimy działania dla naszej społeczności.                                                 Zarząd Stowarzyszenia

Autor: Jerzy Kardela

Data Newsa:14.11.2020r. |   do góry |

NEWS 29 lutego 2020r.

Stowarzyszenie Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok.
W sobotę 29 lutego br. jak co roku w pierwszym kwartale roku zebraliśmy się aby podsumować działania Stowarzyszenia za miniony rok oraz nakreśliliśmy plan działania na najbliższy czas ... czytaj więcej »

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:29.02.2020r. |   do góry |

NEWS 8 lutego 2020r.

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia.
8 lutego br. obradował Zarząd Stowarzyszenia. Omówiono sprawy związane ze sprawozdaniem rocznym Stowarzyszenia i stanem finansów. Uzgodniono termin Walnego Zwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na 29 lutego 2020r. o godz. 15:00 w sali remizy miejscowej OSP. Dyskutowano o konieczności podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości otaczającego nas środowiska (bezpieczeństwo na drogach wioski i nie tylko, uciążliwe smrody z różnych źródeł, zaśmiecone otaczające nas lasy, zmiana lokalizacji czujnika jakości powietrza). Zarząd podjął uchwałę nr 2/2020 przyjmując w szeregi Stowarzyszenia dwoje nowych członków. Obecnie stowarzyszenie liczy 43 członków. Zapraszamy członków na zebranie.

Autor: Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:08.02.2020r. |   do góry |

NEWS 12 stycznia 2020r.

Stowarzyszenie 28 Finał WOŚP w Kęszycy Leśnej.
Jak co roku w styczniową niedzielę wspólnie "zagraliśmy" w ósmym już kęszyckim finale WOŚP. W tym roku pogoda była dla nas łaskawa a hojność darczyńców spowodowała pobicie kolejnego rekordu zebranej kwoty. ... czytaj więcej »

Autor: Jerzy Kardela & Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:12.01.2020r. |   do góry |

NEWS 4 stycznia 2020r.

Stowarzyszenie Robocze zebranie Zarządu.
Dnia 4 stycznia br. Zarząd Stowarzyszenia zebrał się w sprawie przygotowania i organizacji 28 Finału WOŚP, który ma się odbyć w Kęszycy Leśnej 12 stycznia br. na terenie przyległym do „Orlika”. Zatwierdzono program imprezy. W zebraniu udział wziął jeden z przedstawicieli współorganizatorów, prezes OSP Kęszyca Leśna – Jarosław Ataman. Przy okazji zweryfikowano bieżący stan finansów Stowarzyszenia, omówiono sprawy do załatwienia, m.in.: złożenie do odpowiednich organów petycji w sprawie uciążliwego smrodu w dolnej części wioski i problem transportu przez wieś pojazdami asenizacyjnymi oraz temat („rzeka”) stanu technicznego i bezpieczeństwa drogi a w szczególności odcinka w „wąwozie” z Kęszycy Leśnej przez Kęszycę do Nietoperka. Na zebraniu Zarząd podjął uchwałę nr 1/2020 przyjmując do Stowarzyszenia 5 nowych członków. Obecnie Stowarzyszenie liczy 41 członków.

Autor: Krzysztof Adamczak - Admin

Data Newsa:04.01.2020r. |   do góry |

 -  Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej  -